Spravodlivosť

Povinnosť voči Bohu a voči blížnym

Božia služobnica Alfonza Mária sa usilovala oslavovať Boha hrdinským spôsobom. Vďaka zvláštnej milosti veľmi skoro pochopila práva Stvoriteľa nad stvoreniami, a že vo všetkom sa treba odvolávať na Boha. Od tej chvíle po celý život zameriavala všetky svoje myšlienky, slová a skutky na tento jediný cieľ.

Pocit úcty, ktorú treba vzdávať Bohu, sa prejavoval v jej spôsobe modlitby, rozjímaní, pokornom postoji a umŕtvovaní, ktoré konala v každej situácii, aby tento postoj urobila ešte hodnejším Božej prítomnosti. Tento postoj zapôsobil na každého, kto k nej prišiel a privádzal ich k Bohu.
Pokračovať v čítaní

Panna Mária ako vzor

Panna Mária ako vzor
a jej úloha orodovníčky pre život naplnený láskou

Božia služobnica matka Alfonza Mária obzvlášť milovala Máriu. Už od najútlejšieho detstva, ako trojročná, cítila sa zasiahnutá nežnosťou nebeskej Matky a odvtedy sa so všetkými potrebami zverovala Márii. Túžila sa dostať k Bohu a Ježišovi Kristovi prostredníctvom Márie. Prosí ju najmä o to, aby jej zachovala dušu v čistote. Túži napodobňovať Máriu vo všetkých čnostiach a ich pestovaním sa v nej rozvíja táto čistota.
„Ustavične som  sa odporúčala pod ochranu dobrotivej Božej Matky.“
Od Márie očakáva, že jej vyprosí milosť nasledovať Ježiša ako jeho nevesta v rehoľnom živote. Má veľkú úctu k Nepoškvrnenému počatiu.

Pokračovať v čítaní

Obsah viery

Obsah viery: pravdy, ktorým verila Božia služobnica

Oddanosť Božej služobnice voči učeniu Katolíckej cirkvi bola vrúcna a neochvejná. Pochádzala z rodiny obklopenej protestantmi, ktorá musela bojovať o zachovanie svojej viery. Preto si uvedomovala, aké má šťastie, že je katolíčka.
„Keď ma počas mojej choroby (ako 17-ročnú) navštívili nejakí protestanti, bolo mi ich ľúto, že nežijú v pravde. Vtedy som ďakovala Pánovi za to, že som sa narodila katolíckym rodičom. Často som hovorievala: ‘Ach, aké mám len šťastie, že som dieťaťom pravej Cirkvi!’“

Pokračovať v čítaní