Proces ukončený

SESTRA ALFONSA MÁRIA (ALŽBETA) 
EPPINGEROVÁ

Zakladateľka sestier Božského Vykupiteľa
* 9. septembra 1814 v Niederbronne, Francúzsko
+ 31. júla 1867  v Niederbronne, Francúzsko

kompetentná diecéza: Štrasburg
číslo protokolu na Kongregácii pre kauzy svätých: 796

typ kauzy: HEROICKÉ ČNOSTI

otvorenie diecézneho procesu:              29. januára 1951
ukončenie diecézneho procesu:            12. januára 1955
dekrét o spisoch:                                      6. júla 1963
otvorenie doplňujúceho procesu:             7. júna 2006
ukončenie doplňujúceho procesu:         25. júna 2007
dekrét o platnosti diecézneho
a doplňujúceho procesu :                      29. februára 2008
odovzdanie Positio:                               22. mája 2009
diskusia historickej komisie :                  1. decembra 2009
diskusia teologickej komisie:                 29. januára 2011   
diskusia kardinálov a biskupov:             18. októbra 2011
Promulgácia dekrétu:                            19. decembra 2011

 * * *

typ kauzy: ÚDAJNÝ ZÁZRAK

otvorenie diecéznej fázy skúmania:             20. februára 1959
ukončenie diecéznej fázy skúmania:           21. marca 1960
dekrét o platnosti
diecéznej fázy skúmania:                            10. októbra  2008
odovzdanie Summ. super miraculo:           15. augusta 2009
udelené REVISA  N° 1854:                          13. apríla 2010
Fattispecies  cronologica:                            16. júna 2010
predloženie doplnených lekárskych štúdií:    3. septembra 2016
diskusia lekárskej komisie:                            1. júna 2017
diskusia teologickej komisie:                       26. októbra 2017
diskusia kardinálov a biskupov:                   16. januára 2018
Promulgácia dekrétu:                                  26. januára 2018

Navrhovatelia kauzy:
1. Superior general Sœurs du Très Saint Sauveur, 2 rue Principale, P.B. 5, F-67110 Oberbronn,
2. Generaloberin Schwestern des Erlöser, Ebracher Gasse 6, Postfach 110761 D-970 67 Würzburg
3. Superiora generale Suore del Divin Redentore, Via del Casale Piombino, 14, I-00135 Roma