Rímska fáza

Rímska fáza procesu

2007   28.06.   Odovzdanie Aktov procesu (3 800 strán) na Kongregácii pre kauzy svätých  
v Ríme          
          02.07.   Dekrét o otvorení Aktov procesu udelený prefektom Kongregácie pre kauzy
svätých J. Em. Kard. José Saraiva Martinsom
          16.11.   Otvorenie Aktov procesu na Kongregácii v Ríme, zviazanie Aktov  (22 kníh)
2008   29.02.   Dekréty o platnosti procesov  1955  a  2007  udelené prefektom Kongregácie pre kauzy svätých v Ríme
         16.06.   Kardinál Andrè Vingt-Trois, predseda Biskupskej konferencie Francúzska potvrdil aktuálnosť kauzy matky Alfonzy Eppingerovej vo Francúzsku a v univerzálnej Cirkvi
         16.06.   Žiadosť postulátorky o menovanie relátora kauzy zo strany Kongregácie pre kauzy svätých
         05.07.   Dekrét o menovaní relátora kauzy matky Alfonzy Márie Eppinger P. Ambróza Eszera, O.P., ktorý je zároveň Generálnym relátorom Kongregácie pre kauzy svätých a externého spolupracovníka P. Moranda Wirtha, SDB, krajana matky Alfonzy Márie           
          10.07.   Začiatok práce na vypracovaní tzv. „Pozício“
2009   18.03.   Predloženie Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Generálnemu relátorovi
          22.05.   Odovzdanie Positio o cnostiach     
          01.12.   Diskusia konzultorov historikov o Positio virtutibus et fama sanctitatis – affirmatívne
2010   20.01.   Oficiálne odovzdanie Positio na Diskusiu teológov konzultorov
2011   29.01.   Diskusia teológov o heroických čnostiach – affirmatívne          
          31.01.   Žiadosť na J. Em. Kard. Amata pre nomináciu Kard. Ponente          
          24.05.   Nominácia Ponente Kad. Jozefa Cordesa udelená
          18.10.   Diskusia kardinálov a biskupov – affirmatívne
          19.12.   Promulgácia Dekrétu o heroických čnostiach Jeho Svätosťou Benediktom XVI.