Život mladej Alžbety Eppingerovej

Život mladej Alžbety Eppingerovej
ňou samou na prosbu spovedníka vyrozprávaný a ním zapísaný

Táto publikácia má prispieť k nášmu poznaniu kedy a s akou intenzitou začala Alžbeta Eppingerová nadobúdať vzťah k Eucharistii. Vo svojej Autobiografii hovorí: „Vyučovanie o Eucharistii, ktoré nám pán farár poskytoval, urobilo na mňa veľmi hlboký dojem. Osobitne pôsobivo vyznievalo vysvetlenie modlitby: Buď pozdravená a zvelebená Najsvätejšia Oltárna sviatosť.“ Dozvedáme sa, že Alžbeta chápala Eucharistiu ako prameň milosti. Prechádzala od zmyslu utrpenia Krista k významu Eucharistie – pamiatke a prameňu života. Od detstva u nej rastie silná túžba prijímať Eucharistiu a mať účasť na živote a utrpení Krista. Samotná príprava na prvé sväté prijímanie vytvráva u Alžbety nový rozmer jej vzťahu k Eucharistii do takej miery, že nepozná väčšiu radosť než prijímať Ježiša.

Alžbeta Eppingerová bola neustále veľkou ctiteľkou Eucharistie, v ktorej nachádzala silu pretvárať kongregáciu na spoločenstvo lásky. Túžba a láska po hlbšom poznaní Ježiša sa stala jej celoživotnou úlohou. A túto veľkú lásku vzbudzovala aj u svojich sestier.

Celá kniha – na stiahnutie