Mystička z Niederbronnu

Poznáte Alsasko? Tento nádherný, veľmi príťažlivý kraj
v najvýchodnejšej časti Francúzska tvorí hranicu s Nemeckom. Avšak práve táto neistá hranica bola mnohokrát „presunutá.“ Tu, v severnom Alsasku, v jednej z bášt reformácie, v dedine Niederbronn – kúpele, obklopenej lesom, sa 9. septembra 1814 narodila Alžbeta Eppingerová. Dedinu už od rímskych čias preslávila liečivá voda. Táto malá lokalita sa nachádza na úpätí pohoria Vogéz, na križovatke medzi alsaskou nížinou a Lotrinskom. Celý región je prevažne poľnohospodársky. Polia a lesy obrábajú roľníci na malých hospodárstvach.
V 19. storočí sú životné podmienky na tomto chudobnom vidieku tvrdé, spojené s početnými epidémiami (dyzentéria, variola, týfus). Súdržnosť medzi dedinčanmi je teda otázkou života alebo smrti. Preto rodiny držia spolu. Tak sa napríklad protestanti a katolíci „delia“ o jediný chrám, ktorý je k dispozícii na bohoslužby – terajší evanjelický kostol. Práve v ňom je malá Alžbeta na druhý deň po narodení pokrstená.

celá kniha – na stiahnutie