Kontakt

Postulácia bl. Alfonzy Márie Eppingerovej
Námestie SNP 470/11
811 06  Bratislava
e-mail: gensdr2@gmail.com

Prosíme, aby ste všetky mimoriadne milosti,
obsiahnuté pri modlitbe za svätorečenie blahoslavenej Alfonzy Márie, oznámili:
listom na našu horeuvedenú poštovú alebo emailovú adresu.