Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

Lucián Pfleger:
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
nazývaná „Niederbronské sestry“

Impulz na napísanie tejto knihy vyšiel od superiora a kanonika Hannsa z Materského domu v Oberbronne, ktorý spoznal, aké  je dôležité napísať spoľahlivé a prameňom zodpovedajúce dejiny tak rozšíreného spoločenstva, akým sú Niederbronnské sestry. Nemá vari rásť oduševnenie za ideál povolania v dušiach členiek,  keď hlbšie spoznajú vec, ktorej slúžia a rodinu, do ktorej patria?

Aj samotnú spoločnosť môže zaujímať podrobnejšie predstavenie jedného moderného sociálno-charitatívneho náboženského spoločenstva. Je predsa vhodné otvoriť oči aj  ľuďom z iných kruhov, ktorí sa často stavajú k tichej nenápadnej činnosti cirkevných organizácií ľahostajne alebo celkom bez pochopenia. Je vhodné dať im nahliadnuť do bohato prúdiacich prameňov nezištnej lásky, ktoré aj v dobe brutálneho egoizmu a bezhraničného pôžitkárstva ovládajú väčšiu časť ľudstva, tečú v tieni Katolíckej cirkvi a privádzajú bohaté požehnanie do púšte ľudskej biedy.