Diecézna fáza

Diecézna fáza

1951   29.01.   Otvorenie diecéznej fázy procesu v Štrasburgu a pokračovanie počas 18 zasadnutí
1952   30.03.   Platnosť a potvrdenie dokumentov expertom P. M. Burgo
          06.09.   Platnosť a potvrdenie dokumentov expertom Ch. Wittmerom
1953   10.01.   Platnosť a potvrdenie dokumentov expertom Dr. A. Guthom
1955   12.01.   Otvorenie procesu  “NON CULTO” v Štrasburgu     
          18.02.   Otvorenie Aktov procesu na Kongregácii pre kauzy svätých v Ríme
          02.04.   Otvorenie procesu “super scriptis” v Ríme
1957   29.03.   Potvrdenie mandátu postulátora P. Ben. D’Orazio
1962   29.01.   Potvrdenie mandátu postulátora P. N. Ferranteho
1963   02.07.   Congresso ordinario o spisoch Božej služobnice Alfonzy Márie Eppinger
          06.07.   Dekrét o spisoch Služobnice Božej udelený Kongregáciou pre kauzy svätých

Znovuotvorenie diecéznej fázy procesu

2003   31.10.   Potvrdenie mandátu postulátorky sr. M. Kataríny Krištofovej Kongregáciou pre kauzy svätých      
2004   10.01.   Menovanie vicepostulátorky sr. Denisy Herissard postulátorkou
          10.01.   Žiadosť postulátorky adresovaná J. Ex. Joseph Dorè, arcibiskupovi v Štrasburgu
          28.04.   Menovanie Historickej komisie arcibiskupom v Štrasburgu
2005   25.04.   Žiadosť Nulla Osta podaná na Kongregáciu pre kauzy svätých v Ríme
          30.08.   Nulla Osta udelená Kongregáciou pre kauzy svätých
2006   23.03.   Dekrét o znovu otvorení procesu – Zostavenie Tribunálu v Štrasburgu    
          07.06.   Oficiálne otvorenie procesu J. Ex. Ch. Kratzom v Štrasburgu;
                      Pokračovanie procesu v ďalších  7. zasadnutiach
2007   25.06.   Ukončenie diecéznej fázy procesu v Štrasburgu