Video, audio

Nová blahoslavená pre našu dobu – reportážna mozaika z blahorečenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej; relácia bola odvysielaná v Rádiu Lumen, 1. novembra 2018

Priblíženie života čoskoro blahoslavenej Alfonzy Márie, proces beatifikácie a program blahorečenia – relácia bola odvysielaná v Rádiu Lumen, 12. 7. 2018

Bábkový film o ct. matke Alfonze Márii (v nemčine) – Kongregácia sestier Vykupiteľa, Würzburg, 19. 6. 2018

K promulgácii dekrétu o zázraku, ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej – relácia bola odvysielaná v Rádiu Lumen, 8. 2. 2018

Televízna relácia Doma je doma – relácia bola odvysielaná v TV LUX pri príležitosti 150 rokov od smrti ct. matky Alfonzy Márie

Ctihodná matka – rozhlasová hra o Alžbete Eppingerovej (Rádio Lumen)