Vzácny kvet z Alsaska

Určite vo svojom živote hľadáme to pravé, nepomíňajúce sa šťastie a túžime, aby aj tí, s ktorými žijeme, a s ktorými sa stretávame boli šťastní.

Ak dovolíme Bohu vstúpiť do našich každodenných situácií, ako to urobila Alžbeta, uvidíme, že to bude pevný základ, na ktorom môžeme budovať svoje šťastie a svoju budúcnosť…
Náš život bude mať zmysel.
Nechajme sa vtiahnuť do príbehu tohto jednoduchého, nenápadného, ale pre svet tak veľkého a významného dievčaťa Alžbety.
Poďme spoločne načerpať z bohatstva darov, ktoré jej Boh uštedril.

celá kniha:
1. časť – na stiahnutie;
2. časť – na stiahnutie