Miernosť

Božia služobnica Alfonza Mária praktizovala čnosť miernosti hrdinským spôsobom. Nad svojimi zmyslami dokázala udržať pevnú disciplínu. Božia milosť ju veľmi skoro poučila, čo pre to musí urobiť, a keďže sa dokonale podriaďovala Božím vnuknutiam, dospela do takého stavu, že v jej schopnostiach zavládol poriadok a harmónia a vo všetkých veciach mala správnu mieru.

Pevné rozhodnutie vždy a vo všetkom plniť Božiu vôľu