Rozvážnosť

Božia služobnica Alfonza Mária prejavovala hrdinskú rozvážnosť, pretože v jej živote nemožno nájsť žiaden skutok, ktorý by mal iba ľudský zámer. Celé jej vnútro bolo  zamerané na Boha, večnú spásu, posvätenie, oslavu Boha a spásu duší. Jej úsilie bolo neustále nasmerované k napĺňaniu tohto jediného cieľa.

Krajná jednoduchosť
v živote Božej služobnice Alfonzy Márie