Novéna

1  2  3   4  5  6  7  8  9

Modlitba je cirkevne schválená

Tí, ktorí na príhovor ct. matky Alfonzy Márie obdržia osobitné milosti,
nech to ohlásia na adrese:
Postulazione M.A.M.
Via del Casale Piombino, 14
I – 00135 Roma, Italia
e-mail: gensdr2@gmail.com