Relikvie

Relikvie sa vždy v Cirkvi tešia mimoriadnej úcte a pozornosti, pretože telo blahoslavených a svätých na zemi bolo živým chrámom Ducha Svätého a nástrojom ich svätosti, ktorú Apoštolská stolica uznala prostredníctvom ich beatifikácie a kanonizácie, preto je potrebné rešpektovať sakrálnosť relikvií a podporovať ich uctievanie.

S príslušným dovolením cirkevných autorít bola otvorená urna s telesnými pozostatkami Alfonzy Márie z novembra 1950 a za pomoci odborníka sme pripravili relikvie našej ctihodnej Božej služobnice.

Po ukončení týchto prác, dňa 10. apríla 2018, v rámci svätej omše, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Luc Ravel a kňazi diecézy Štrasburg, bola nová truhla s telesnými pozostatkami matky Alfonzy Márie uložená na obnovené miesto v Oratóriu v Oberbronne.

sr. M. Katarína Krištofová, postulátorka