Modlitby bl. Alfonzy Márie

Modlitba pred prijatím sviatosti zmierenia

„Môj Boh a Spasiteľ, teraz chcem prijať sviatosť pokánia. Daruj potrebné svetlo môjmu spovedníkovi , aby ma viedol podľa tvojej vôle po ceste, ktorú si mi určil.“

Krátko pred spoveďou sa treba týmito slovami naliehavo obracať k Bohu:
„Môj Božský Ženích, spolieham sa na teba: čo mi môj spovedník povie, chcem prijať tak, akoby si mi to povedal ty. Ale teraz, môj Božský Ženích, otvor moje srdce, aby som spoznala, čo mám hovoriť. Môj Ježiš, som taká úbohá, že sa nepoznávam; pomôž mi nahliadnuť do vlastného srdca a spoznať, čo sa ti na mne nepáči. Daruj mi, môj Ježiš, úprimnosť a rozhodnosť povedať všetko. Ježiš, môj Božský Ženích, zmiluj sa nado mnou!“

 

Modlitba pred sviatosťou zmierenia
a prosba za spovedníka

„Ježiš, môj Božský Ženích, práve prichádza okamih,
keď mám odhaliť celé svoje vnútro spovedníkovi, ktorého si mi určil. Pomôž mi, aby som mu predostrela nielen zlé,
ale aj všetky dobré náklonnosti, ktorými si ma obdaril,
aby ma viedol tak, aby pýcha a sebectvo viac nenašli miesto v mojom srdci.
Ježiš, môj Božský Ženích, daj potrebné svetlo môjmu spovedníkovi,
aby spoznal tvoju najsvätejšiu vôľu. Prenechávam sa celkom tebe, môj Ježiš, a chcem poslúchať v tvojom mene môjho spovedníka.
Veď ho mám podľa tvojej najsvätejšej vôle.
Môj Ježiš, čo budem počuť z úst môjho spovedníka, toho sa chcem presne držať a vnímať to tak, akoby si mi to ty prikazoval. Príď mi na pomoc, môj Ježiš, prostredníctvom môjho spovedníka, dovoľ mu spoznať tvoju najsvätejšiu vôľu. Prenechávam sa úplne tebe a chcem počúvať svojho spovedníka.“

„Svojho spovedníka chcem poslúchať,
veď keď poslúcham jeho, poslúcham vlastne teba.“