Na ceste k blahorečeniu

Cirkev si ctí blahoslavených a svätých ako modely kresťanského života. Blahorečením predstavuje určitého človeka ako príklad kresťanského života pre Cirkev danej krajiny, diecézy a v našom prípade pre naše spoločenstvá vo svete. Kanonizáciou sa rozširuje toto uctievanie na univerzálnu Cirkev. Blahorečením môže byť dotyčná osoba verejne v Cirkvi – najprv miestnej a svätorečením v univerzálnej – aj liturgicky uctievaná. Akt blahorečenia má jednoduchú povahu: diecézny biskup požiada legáta Svätého Otca, kardinála prefekta v rámci Eucharistickej slávnosti o blahorečenie a ten odpovedá na túto prosbu Apoštolským listom – liturgickou formulou vyhlásenia za blahoslaveného.

Čas pred blahorečením našej zakladateľky sa nesie v znamení príprav – na duchovnej a organizačnej úrovni. Všade na svete, kde sestry žijú, podporujú prípravu blahorečenia práve formou modlitby. Potom sú to katechézy, stretnutia a homílie zamerané na život a čnosti zakladateľky. Prípravy sú v plnom prúde hlavne v Materskom dome v Oberbronne. Samozrejme, že aj pre diecézu Štrasburg hlavná udalosť roka 2018 je blahorečenie alsaskej zakladateľky kongregácie v Niederbronne Alfonzy Márie Eppingerovej (1814-1867) a s tým spojené organizovanie.

čítať ďalej