Príprava blahorečenia

Proces blahorečenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej sa dostal do záverečnej fázy.
Po uznaní zázraku na jej príhovor bude definitívnym zavŕšením kauzy slávnostný beatifikačný akt. Ten vykoná prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato

v nedeľu 9. septembra 2018 o 14.30 hod.
vo francúzskom Štrasburgu,
v Katedrále Notre Dame de Strasbourg.

celý článok