Láska

Láska k Bohu – Neustále hľadanie Boha

Božia služobnica už od útleho detstva prejavovala veľkú lásku k Bohu. Táto láska v jej duši stále rástla, oživovala a napĺňala všetky jej slová, myšlienky a skutky. Bola hlboko a nepretržite spojená s Bohom; nič nemohlo odviesť jej pozornosť od Boha.

Prejavy a vyjadrenie lásky k Bohu

Láska k Ježišovi Kristovi

Modlitba ako vyjadrenie lásky k Bohu a Ježišovi Kristovi

Boj proti hriechu

Umŕtvovanie

Prijímanie utrpenia

P. Mária ako vzor a jej úloha orodovníčky pre život naplnený láskou

Úsilie o šírenie Božej lásky

Láska, ktorú Božia služobnica prežívala k Bohu, má bezpochyby výnimočný charakter. Zo všetkých síl sa snažila o čoraz dokonalejšiu lásku k Bohu, celý život sa snažila z nej žiť a touto láskou k Bohu sa vytrvalo nechávala pretvárať. Svojím vlastným spôsobom žila „hrdinsky“ podľa prikázania: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6,5; Mk 12,30).

 

Láska k blížnemu – Božia láska, prameň lásky k blížnemu

V akom duchu sa má uplatňovať láska k blížnemu

Prejavy a vyjadrenie lásky k blížnemu

Starostlivosť o chudobných, najmä o chudobné deti