Chudoba

Božia služobnica mimoriadnym spôsobom milovala chudobu.
Pred založením kongregácie zložila sľub, že bude žiť v chudobe, s dovolením spovedníka bude vlastniť len to najnutnejšie pre svoje živobytie a všetko ostatné použije na oslavu Boha a pomoc chudobným, v súlade s mienkou spovedníka.

Stále úsilie slúžiť v Kristovom mene