Mravná sila

Božia služobnica Alfonza Mária hrdinsky prejavovala čnosť mravnej sily. Pred svetom bola slabá, nemala nič z toho, čo robí človeka na svete silným a mocným, ale bola silná vďaka Božej sile. Potvrdila sa na nej pravdivosť výroku apoštola svätého Pavla: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Fil 4, 13).

V najťažších chvíľach jej nechýba prejav radosti a vytrvalosti