Nenápadná svätica

Walter Nigg

Nenápadná svätica

Postulátor kauzy procesu blahorečenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej P. Ferrante, CSsR, (1962-1986) píše o tejto publikácii matke Márii Vianey, generálnej predstavenej v Oberbronne: „Životopisnú črtu vašej zakladateľky som dal prečítať jednému z našich pátrov v Nemecku, ktorý je veľmi zbehlý v teológii a v histórii. Podľa neho je táto publikácia pozitívnym prínosom, lebo dôstojne vyzdvihuje Božiu služobnicu a poukazuje na jej dielo, ktoré si zaslúži, aby bolo publikované a medzi veriacimi rozširované. S najlepším vedomím a svedomím môžem povedať, že táto životopisná črta tvorí pozitívny prvok a že týmto povesť svätosti matky Alfonzy Márie Eppingerovej potvrdzuje aj protestant.”
Či nie je riadením Božej Prozreteľnosti, že protestant opisuje život tej, ktorá po založení kongregácie medzi prvými poskytla pomoc práve chorému protestantovi? Cirkev prežíva intenzívnu fázu ekumenického života a naša kongregácia nemôže byť v tom výnimkou. Cestu nám ukazuje aj Walter Nigg a pritom si pomáha osobnosťou matky Alfonzy Márie, po stopách ktorej, ako sám hovorí, „ste sa rozhodli verne kráčať. Je to cesta evanjelia. Neopakovateľnosť vašej kongregácie je práve v tom, že je upriamená na stred: týmto stredom je evanjelium a v jeho strede stojí Kristus. Stredobodom charizmy matky Alfonzy Márie je teda Kristus. Je to nádherné takto čítať evanjelium!“

celá knihana stiahnutie