Adorácie

Adorácia s blahoslavenou Alfonzou Máriou

Pieseň: Adoramus Te Domine….

Môj Bože, som pred tvojím svätostánkom, vidíš, aká som vlažná, obávam sa, že ťa skôr urazím než oslávim svojou modlitbou. Príď, prosím ťa, pomôcť tvojmu úbohému stvoreniu, odstráň odo mňa všetko, čo by ma mohlo odvádzať od teba.

Môj Ježiš, daj, aby som dokázala v každom čase stále viac meditovať tvoju lásku k nám v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Pozri, môj Božský Ženích, živím v sebe veľkú túžbu, opustiť svet a všetko ostatné, len aby som sa  mohla úplne venovať tebe.

Môj Ježiš, neodídem, pokiaľ sa nado mnou nezmiluješ. Aj keď si nezaslúžim, aby si ma vypočul, nepozeraj na moju nehodnosť; túžim ťa milovať, ale aby som to dokázala, daj mi pocítiť a poznať trochu tvojej lásky a tvojho milosrdenstva. Nauč ma to, nauč ma to, môj Ježiš!

Môj Ježiš, môj Božský Ženích, daj mi spoznať tvoju vôľu. Ukáž mi cestu, ktorou mám kráčať. Pozri, snažím sa plniť len tvoju nie moju vôľu. Predsa sa mi stane, že hľadám len seba. Otvor moje oči. Môj Ježiš, zmiluj sa nado mnou! Úplné sa ti odovzdávam.

Adoramus Te Domine…

Môj Ježiš, dlhujem ti toľkú vďaku! Nikdy ti neprestanem ďakovať za toto poučenie. Stále ťa chcem mať pred očami a hlboko si ťa vložiť do srdca.

Bojím sa, aby som sa len tak ľahko nespreneverila tvojej milosti. Ty predsa poznáš moju slabosť. Zmiluj sa nado mnou, napomínaj ma vždy viac a viac.
Prosím ťa, môj Ježiš, aby som toto napomínanie vnímala vždy zreteľnejšie a jasnejšie.
Pre teba je predsa len ľahšie vtlačiť mi to hlboko do môjho srdca a do mojej duše, teba to nič nestojí, môj Bože.
Zmiluj sa nado mnou! Musíš mi teraz túto milosť dať, ináč nevstanem z pokľaknutia – totiž nechcem túto tvoju milosť tak ľahko stratiť.

Adoramus Te Domine…

Môj Ježiš, nauč ma uznávať moju chudobu a biedu.
Môj Ježiš, prosím ťa o milosť stálosti, o milosť vytrvalosti a o úplne odovzdanie sa tvojej najsvätejšej vôli.
Veľmi túžim poznať tvoju najsvätejšiu vôľu, aj keď budem pritom trpieť!
Nežiadam si nič iné, len to, čo sa tebe páči a nezaslúžim si nič lepšie, než trpieť.

Ježiš, môj Božský Ženích, zmiluj sa nado mnou a daj mi milosť lepšie poznať samu seba. Chcem tiež poznať, môj Ježiš, všetky tvoje milosti a dobrodenia, aby som ti za to, moja Láska, celým srdcom mohla ďakovať.

Ježiš, môj Božský Ženích, zober moje srdce do tvojho vlastníctva, zapáľ v ňom oheň tvojej lásky , vezmi ma a pretvor ma podľa tvojej najsvätejšej vôle. Pozri, ja som nič, a nemôžem nič. Vezmi ma do tvojho Božského Srdca. Daruj mi svätého rehoľného ducha.

Adoramus Te Domine…

Môj Ježiš, daj všetkým poznať tvoju lásku a tvoju otcovskú starostlivosť, zvlášť služobníkom oltára, spovedníkom a kňazom, ktorým sú zverené duše.

Najdrahší Ježiš, prosím ťa, zmiluj sa nad touto farnosťou! Nech všetci farníci spoznajú milosti, ktoré im dávaš.
Zmiluj sa predovšetkým nad rodičmi: osvieť ich, aby sa lepšie starali o duše svojich detí. Zmiluj sa nad mládežou, daj mladým viac lásky k čnostiam a zbožnosti, zapáľ ich svojou láskou!“

Môj Božský Ženích, moja ustavičná túžba a všetky moje priania nech smerujú k tomu, aby všetci ľudia mali v úcte Tvoje sväté meno a aby ho stále lepšie poznávali. Amen.

Pieseň: Laudate omnes gentes, laudate Dominum…