Matka Alfonza Mária Eppingerová

Kto bola Matka Alfonza Mária? Ukazovateľka cesty pre tých, ktorí chcú ísť v živote cestou lásky. Je dobré z času na čas opätovne pouvažovať o jej životnom cieli. Matka Alfonza Mária si nechcela ponechať svoju duchovnosť a šťastie z objavenia Krista iba pre seba, ale túžila ísť k mnohým, chcela poukázať na nekonečnú Božiu lásku a milosrdenstvo. Jej láska je činná, prednostne ju zaujímajú tí, ktorí sa nachádzajú v biede a núdzi. Práve kríž sa stal pre ňu zdrojom sily a prameňom nádeje. Pred ním spoznala svoju úbohosť a slabosť, čo jej bolo vždy dobrým spoločníkom a robilo ju skromnou, pokornou a pokojnou.

Táto publikácia pozostáva z dvoch častí:
1. časť: SCHNEIDT, G.: Poučenia o živote ctihodnej Matky Alfonzy Márie – na stiahnutie
2. časť: GUTH, A.: K procesu blahorečenia Matky Alfonzy Márie – na stiahnutie