Spravodlivosť

Božia služobnica Alfonza Mária sa usilovala oslavovať Boha hrdinským spôsobom. Vďaka zvláštnej milosti veľmi skoro pochopila práva Stvoriteľa nad stvoreniami, a že vo všetkom sa treba odvolávať na Boha. Od tej chvíle po celý život zameriavala všetky svoje myšlienky, slová a skutky na tento jediný cieľ.

Povinnosť voči Bohu a voči blížnemu