Život Matky Alfonzy Márie

Sr. Joseph-Marie Perrin
ŽIVOT MATKY ALFONZY MÁRIE ALŽŽBETY EPPINGEROVEJ

Autorka knihy sa podujala vyrozprávať žživot zakladateľky tejto kongregácie, ktorý je bohatý na milosti a nadprirodzené dary, s veľkou jednoduchosťou – čnosťou vlastnou sestrám Božžského Vykupiteľa. Štrasburský biskup Mons. Ruch nie bezdôvodne nazval matku Alfonzu Máriu „jedným z najkrajších kvetov katolíckej alsaskej krajiny“. Táto biografia je určená predovšetkým dcéram kongregácie založženej matkou Alfonzou Máriou, aby lepšie poznali svoju matku a v nej aj samé seba.

Áno, milé sestry, uvažžujte samé nad sebou podľa jej vzoru, aby ste sa v nej uzreli ako v zrkadle! Skúmajte, nakoľko ste jej podobné a samé spoznáte, či ste naozaj pravými sestrami Božžského Vykupiteľa.
Tento žživotopis matky Alfonzy Márie budú zaiste s veľkým záujmom čítať aj priatelia kongregácie, lebo im môžže veľmi veľa povedať. Spoznajú tu Božžie cesty, Božžie účinkovanie i pôsobenie Božžej Prozreteľnosti, lebo Boh prichádza na pomoc trpiacemu ľudstvu vžždy v pravom čase.

celá kniha – na stiahnutie

obrazová príloha knihy – na stiahnutie