Krížová cesta za kňazov

Krížová cesta za kňazov s blahoslavenou Alfonzou Máriou Eppingerovou

 

Alfonza Mária Eppingerová bola jednoduchým dieťaťom, ktoré v rodine podľa vzoru svojich rodičov nadobudlo veľkú úctu ku kňazom a kňazstvu. Dobrá mravná a náboženská výchova, dialógy s rodičmi, spoločné modlitby i účasť na živote farského spoločenstva značne ovplyvnili vývoj jej myslenia. V dospelosti všetky utrpenia a bolesti obetovala za posvätenie kňazov.

V zbierke spisov blahoslavenej Alfonzy Márie s názvom Modlitby, ponaučenia a napomenutia, v ktorých sú rady a odporúčania pre duchovný život, sa môžeme dočítať o tom, kto sú kňazi, ako majú nasledovať Ježiša alebo akým spôsobom majú nadobudnúť vlastnosti dobrého kňaza. Podľa blahoslavenej Alfonzy Márie, kňazi sú vysluhovatelia Božích milostí. Sú to bratia a priatelia nášho Spasiteľa. Keďže majú byť dôstojnými zástupcami nášho Spasiteľa, musia ho nasledovať a do svojho srdca hlboko vtlačiť jeho tvár a čnosti. Tieto potrebné vlastnosti dobrého kňaza nadobudnú v meditácii o utrpení Ježiša Krista.

 

Knihu si môžete zakúpiť vo Vydavateľstve ZAEX alebo v Kníhkupectve Zachej.