Krížová cesta za kňazov

Krížová cesta za kňazov s blahoslavenou Alfonzou Máriou Eppingerovou

 

Alfonza Mária Eppingerová bola jednoduchým dieťaťom, ktoré v rodine podľa vzoru svojich rodičov nadobudlo veľkú úctu ku kňazom a kňazstvu. Dobrá mravná a náboženská výchova, dialógy s rodičmi, spoločné modlitby i účasť na živote farského spoločenstva značne ovplyvnili vývoj jej myslenia. V dospelosti všetky utrpenia a bolesti obetovala za posvätenie kňazov.

Pokračovať v čítaní