Veľkosť jednoduchého života

Blahoslavená Alfonza Mária – Veľkosť jednoduchého života

 

„Keby ste len pochopili a vedeli,
aké užitočné je vnútorné utrpenie!“

Toto sú slová jednoduchej a predsa veľkej ženy, ktorá prežila utrpenie každého druhu. Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová ho vníma ako najlepšiu školu pre vnútorný život a cestu k svätosti. Hovorí, že „len v utrpení sme disponovaní robiť pokroky v čnosti a v dokonalosti“. Veľmi dobre si uvedomovala, aké je nepríjemné, ale nakoniec – všetci jej dáme za pravdu, že utrpenie je súčasťou každého života. Preto nám aj dáva múdru radu: „Niet väčšej príležitosti robiť pokroky v duchovnom živote ako vtedy, keď vnútorne trpíme a nastáva v nás čas sucha.“ Vlastne len vtedy máme príležitosť spoznávať seba a vyskúšať svoju dôveru v Boha Otca, pôvodcu každého dobra.

Mlčať, trpieť a modliť sa – tieto tri slová charakterizovali pozemskú púť bl. Alfonzy Márie Eppingerovej. Jej život bol naplnený službou, obetou a modlitbou. Cítila v srdci Božie volanie starať sa o chorých, najmä o tých, čo trpeli chudobou, a modliť sa za obrátenie hriešnikov. Usilovala sa zmierňovať telesnú aj duševnú biedu skutkami milosrdenstva a obetovaním svojho života za spásu nesmrteľných duší. Každému človeku, ktorého stretla, dávala pocítiť, ako veľmi ho Boh miluje.

Knihu si môžete zakúpiť vo Vydavateľstve ZAEX alebo v Kníhkupectve Zachej.