150. výročie narodenia sa pre nebo

31. júla 2017 sa zavŕšil jubilejný rok, ktorý slávili všetky tri kongregácie založené ctihodnou matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou a zároveň to bol deň, kedy si zvlášť pripomenuli jej 150. výročie smrti.

Kongregácia poukazujúca svojím názvom na tajomstvo vykúpenia a spásy bola založená 28. augusta 1849 vo francúzskom kúpeľnom meste Niederbronn. V duchu zakladateľky, ctihodnej matky Alfonzy Márie, rozvinula konkrétne formy pomoci trpiacim ľuďom, priliehavo odpovedajúc na potreby doby.

celý článok 

S Alžbetou ku Kristovi

Spoločenská hra s matkou Alfonzou Máriou

Hra s matkou Alfonzou Máriou nás chce pozvať:
– k lepšiemu poznaniu osobnosti ctihodnej matky Alfonzy Márie
– k nasledovaniu jej života v konaní čností
– k živému spoločenstvu v radosti a dôvere pri samotnej hre.

text – na stiahnutie
obrázok – na stiahnutie

Zdanlivo bez šancí…

Zdanlivo bez šancí…

ale opretá o Boha. Pochádza z alsaského Niederbronu, z roľníckej rodiny, z 11-tich detí. Hovorí nemeckým dialektom. Je nevzdelaná a nemá príťažlivý vzhľad. Trochu číta a dokáže sa podpísať. Nie je nadaná. Chorľavie. Trápi ju chronický zápal priedušiek, týfus a zvláštna nervová slabosť, pri ktorej stráca reč. Zakúša utrpenie „z blízka“. Na sebe. Trpí fyzicky, psychicky a pocitom, že je chudobnej rodine na ťarchu. Alžbeta Eppingerová – matka Alfonza Mária, zakladateľka kongregácie Dcér Božského Vykupiteľa, ctihodná Božia služobnica.
Pokračovať v čítaní

Literárne pásmo

Zakladateľka matka Alfonza Mária Eppingerová a jej dielo

Boh nám daruje túto chvíľu,
minulosť uzatvára do kruhu.
Včerajšok a dnešok nám oznamujú to,
čo sa udialo pred 156 rokmi!
To, čo napĺňa túto chvíľu,
kladieme modliac sa do Božej večnej dlane
a činnosť sestier naplnených odvahou
a láskou to odkrýva,
keď sú v núdzi Bohom poslané,
keď v posvätených rehoľných šatách
storočiami kráčajú…
Pokračovať v čítaní