Krížová cesta za kňazov

Krížová cesta za kňazov s blahoslavenou Alfonzou Máriou Eppingerovou

 

Alfonza Mária Eppingerová bola jednoduchým dieťaťom, ktoré v rodine podľa vzoru svojich rodičov nadobudlo veľkú úctu ku kňazom a kňazstvu. Dobrá mravná a náboženská výchova, dialógy s rodičmi, spoločné modlitby i účasť na živote farského spoločenstva značne ovplyvnili vývoj jej myslenia. V dospelosti všetky utrpenia a bolesti obetovala za posvätenie kňazov.

Pokračovať v čítaní

Milosrdenstvo u bl. Alfonzy Márie

 

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ 

 

Oberbronn, 9. septembra 2023 – 5. výročie blahorečenia Alfonzy Márie Eppingerovej

o. Patrik Köhler

 

Pred piatimi rokmi kardinál Becciu v homílii v štrasburskej katedrále povedal: „Dnes sa Cirkev v Štrasburgu teší, že jej dcéra, sestra Alfonza Mária Eppingerová, je zaradená do zoznamu blahoslavených a že ju predstavuje ako vzor evanjeliového života.“

Pokračovať v čítaní

Homília vdp. Petra Majchera, Mariánska hora, 9. 9. 2023

 

 Liturgický sviatok blahoslavenej Alfonzy Márie,

5. výročie jej blahorečenia,

Celoslovenské stretnutie Duchovnej rodiny SDR

 

Bratia a sestry, hlavnou výzvou dnešného dňa, ak by sme to tak mohli povedať, je svätosť. Aby sme však dnešný deň prežili plnohodnotne a tú spomenutú výzvu pochopili správne, nechajme sa poučiť Katechizmom Katolíckej cirkvi, ktorý svätosť, resp. svätcov charakterizuje takto: Svätci „kontemplujú Boha, chvália ho a neprestávajú sa starať o tých, ktorých zanechali na zemi. Keďže vošli „do radosti“ svojho Pána, boli ustanovení „nad mnohým“. Ich orodovanie je ich najvyššou službou Božiemu plánu. Môžeme a máme ich prosiť, aby sa prihovárali za nás a za celý svet.“ (KKC 2683). To sú dôležité informácie, nad ktorými možno často nepremýšľame a vo svojich bežných každodenných životoch na ne zabúdame. Svätci sa neprestávajú starať o tých, ktorých zanechali na zemi. Môžeme a máme ich prosiť, aby sa prihovárali za nás a za celý svet. Svätci sú nám teda veľmi užitoční a máme ich prosiť.

Pokračovať v čítaní

Homília pri príležitosti 5. výročia blahorečenia Alfonzy Márie

 

Drahí spolubratia kňazi, milé sestry,

Duchovná rodina blahoslavenej Alfonzy Márie, bratia a sestry.

 

Dnes chceme ďakovať Bohu za dar blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Keď si uctievame svätých, tak môžeme premýšľať nad tým, či sa nevraciame niekde do stredoveku alebo aký to má zmysel obracať sa s prosbou o príhovor, o pomoc k svätým, keď tu máme Ježiša prítomného v Eucharistii.

Pokračovať v čítaní