Čistota

Transparentný život

Božia služobnica zachovávala panenskú čistotu s takou dôslednosťou, že sa nikdy nedala poprieť. Túto čnosť mala v zvláštnej obľube, ako naznačujú jej modlitby, keď bola ešte dieťa a mladé dievča: „Ježišu môj, daj mi milosť, aby som si vždy zachovala čisté srdce. Môj dobrý Ježišu, ty mi istotne dáš milosť, aby som ti slúžila v stave panenstva a aby som v panenstve i zomrela. Nechcem byť pannou len podľa mena, ale chcem, aby moje srdce bolo ozdobené čnosťami, ktoré žiadaš od panny.“ Ako 14-ročná zložila sľub panenstva na jeden rok a ako 21-ročná zložila sľub trvalej čistoty.
Pokračovať v čítaní

Chudoba

Stále úsilie slúžiť v Kristovom mene

Božia služobnica Alfonza Mária mimoriadnym spôsobom milovala chudobu. Mala rada svoje chudobné pomery a z nich vyplývajúce odriekanie alebo lepšie povedané, nepriala si nič viac než to, čo dostala a ešte aj z toho, čo dostala, si pre vlastnú potrebu nechávala iba to najnutnejšie. Pred založením kongregácie zložila sľub, že bude žiť v chudobe, s dovolením spovedníka bude vlastniť len to najnutnejšie pre svoje živobytie a všetko ostatné použije na oslavu Boha a pomoc chudobným, v súlade s mienkou spovedníka.
Pokračovať v čítaní

Poslušnosť

Božia služobnica bola po celý život vzorom poslušnosti. Už v detstve sa cvičila v tejto čnosti, ktorá poznačila celý jej život. Uvedomila si, že Božia vôľa bola vyjadrená v hlase jej rodičov a duchovného vodcu. Od tej chvíle začala urputne bojovať proti nedostatku svojej povahy – tvrdohlavosti, ktorá by mohla zmariť to, čo jej Božia milosť zasiala do duše. Kúkoľom bola predovšetkým jej vlastná vôľa, a keďže „sa chcela stať svätou“, vedela, že to môže dosiahnuť len podriadením vlastného úsudku. Chce byť teda poslušná za každú cenu.
Pokračovať v čítaní

Mravná sila

Prejav radosti a vytrvalosti v najťažších chvíľach

Mravnú silu Božia služobnica Alfonza Mária nachádzala v duchu viery a vo vrúcnej láske k Bohu. Vďaka tomu bola silná vo svojich povinnostiach. Najprv sa snažila danú úlohu dobre spoznať, nechala si poradiť a keď sa s ňou oboznámila, neochvejne ju plnila. Už v detstve si uvedomila, že musí pomáhať svojim rodičom. Hoci mala podlomené zdravie, robila im všetky drobné služby, ktoré mohla. Za povinnosť si kládla tiež vzdelávať sa v kresťanskej náuke a hoci narážala na veľké prekážky, pevne a vytrvalo bojovala, aby našla túto skrytú mannu. V čase dospievania musela tvrdo pracovať na poli, robila to však svedomito. Ako zakladateľka a generálna predstavená sa nenechala zlomiť ani povinnosťami, ani ťažkosťami rôzneho druhu.
Pokračovať v čítaní

Miernosť

Pevné rozhodnutie vždy a vo všetkom plniť Božiu vôľu

Božia služobnica Alfonza Mária praktizovala čnosť miernosti hrdinským spôsobom. Nad svojimi zmyslami dokázala udržať pevnú disciplínu. Božia milosť ju veľmi skoro poučila, čo pre to musí urobiť, a keďže sa dokonale podriaďovala Božím vnuknutiam, dospela do takého stavu, že v jej schopnostiach zavládol poriadok a harmónia a vo všetkých veciach mala správnu mieru.

Pokračovať v čítaní