Úcta bl. Alfonzy Márie k Panne Márii

Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás!

Nepoškvrnené počatie

Najčistejšia Panna,
Nepoškvrnené počatie,
očisti mi srdce i telo
– chcem ťa napodobňovať v tvojich čnostiach.
Mária, pomáhaj mi!

♥ ♥ ♥

V každej situácii
sa utiekajme k Márii,
najmä keď ju prosíme
o obrátenie hriešnikov.
Všetko bude zachránené
skrze Pannu Máriu!
(blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová)

Nepoškvrnené počatie, Kaplnka Kláštoríka 1849, Niederbronn (Francúzsko)