Reťazec ďakovných sv. omší

Reťazec ďakovných svätých omší
za dar blahorečenia Alfonzy Márie,
všade tam, kde sestry tejto zakladateľky žijú…

Po slávnostnom akte blahorečenia 9. septembra 2018 v katedrále Notre-Dame v Štrasburgu sme hneď na druhý deň slávili ďakovnú svätú omšu za dar blahorečenia v rodisku novej blahoslavenej v Niederbronne v Alsasku za prítomnosti sestier a laikov z celého sveta.

Keď sa všetci rozišli do svojich domovov, pokračovali ďakovné sväté omše za dar blahorečenia po farnostiach a spoločenstvách v 68 diecézach sveta na štyroch kontinentoch, kde sestry blahoslavenej Alfonzy Márie verne a zanietene žijú jej charizmu a spiritualitu, aby spolu s Božím ľudom ďakovali, „za múdru a odvážnu ženu, ktorá trpiac, mlčiac a modliac sa svedčila o Božej láske všetkým, ktorí trpia na duchu a na tele“ (Svätý Otec František, po modlitbe Anjel Pána na Námestí svätého Petra  9. septembra 2018).

Dňa 29. októbra 2018 slávili sestry a laici spolu s duchovenstvom ďakovnú svätú omšu vo Vatikáne. Hlavným celebrantom bol kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov. Koncelebrovali arcibiskup Bartolucci, sekretár Kongregácie pre kauzy svätých, dekan Patrick Koehler, člen rodiny Eppingerovcov z Alsaska a ďalších dvadsať kňazov rôznych národností, ktorí majú k novej blahoslavenej blízky vzťah. Svätej omše sa zúčastnili aj spolupracovníci Postulácie.
Bol to nádherný čas vďakyvzdania Trojjedinému Bohu za blahorečenie práve v Ríme, na mieste, kde sa pred dávnymi 62 rokmi začal celý proces na „rímskej“ úrovni. Krok za krokom sa rozvíjal za veľkých námah, v mlčaní, v modlitbe, vo viere a v nádeji, že sa raz blahorečením zavŕši. Keby kamene na Námestí svätého Petra mohli prehovoriť, čoho všetkého boli počas prác na procese blahorečenia našej zakladateľky Alfonzy Márie svedkami, bol by z toho buď napínavý film alebo román. A možno, že ešte raz prehovoria…

Akokoľvek, ďakovná svätá omša vo Vatikáne bola „happy end“ – krásnym zavŕšením blahorečenia.
Teraz však nechajme prehovoriť otca kardinála Kocha, ktorý v homílii o novej blahoslavenej povedal: „Blahoslavená Alfonza Mária kontemplovaním kríža, do hĺbky pochopila, čo znamená vykúpenie, čo znamená, že my, ľudia, môžeme byť vykúpení len prostredníctvom lásky, a preto byť vykúpení spočíva v tom, že sme milovaní.
Túto lásku však môžeme odovzdávať presvedčivo iba vtedy, ak necháme Krista prebývať v nás a ak budeme vyznávať tú istú vieru, ktorú vyjadril svätý Pavol slovami: ´S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus´. Táto premena osoby je hlbokou skúsenosťou najmä pri Eucharistickom slávení, ktorá nás transformuje na mužov a ženy Eucharistie a transformuje celý náš život na eucharistickú modlitbu. Toto všetko môžeme vidieť konkrétne v živote a smrti blahoslavenej Alfonzy Maria Eppingerovej. Na nej sa odzrkadľujú slová vyslovené svätým Pavlom: ´Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa
Aby sme vyjadrili radosť z blahorečenia Alfonzy Márie Eppingerovej, niet lepšej cesty než prejaviť našu vďačnosť Ježišovi Kristovi, ktorý nekonečne miluje každého človeka a nepovažuje ho za výsledok slepého osudu, ale ako jednotlivcov, nás miluje osobitnou láskou a vyzýva nás, aby sme túto lásku odovzdávali všetkým ľuďom vôkol nás.“

K týmto nádherným vyjadreniam chceme už len dodať:
Blahoslavená Alfonza Mária
veríme v silu tvojho príhovoru u nášho Nebeského Otca v nebi!
Pomáhaj nám!

sr. M. Katarína Krištofová, postulátorka

Plné znenie homílie: tu