Kráčajme s bl. Alfonzou Máriou…

 

Kráčajme s blahoslavenou Alfonzou Máriou…

 

V deň liturgického sviatku blahoslavenej Alfonzy Márie 9. septembra 2023 sa v Mariánskom sanktuáriu na Levočskej Hore stretli sestry, členky Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ctitelia našej zakladateľky a veriaci, aby oslávili aj 5. výročie jej beatifikácie, lebo je to práve ona, ktorá svojou neobyčajnou odvahou a odhodlanosťou  je nám vzorom všade, kde sa snažíme ľuďom zviditeľniť Božiu milosrdnú lásku.

Slávnosť sme začali vigílnou svätou omšou v Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach, ktorú za hojnej účasti veriacich celebroval rektor kňazského seminára ThDr. Štefan Novotný, PhD. a homíliu predniesol doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. Koncelebrovalo spolu desať kňazov, ktorí blahoslavenú Alfonzu Máriu poznajú zvlášť prostredníctvom činnosti našich sestier na Teologickej fakulte KU a v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského, v apoštoláte pri chorých v nemocnici či v podomovom ošetrovaní prostredníctvom ADOS.

Slávnosť pokračovala na Levočskej hore, kde po modlitbe Krížovej cesty za kňazov nasledovalo v Bazilike Navštívenia Panny Márie slávnostne odhalenie a požehnanie sochy kráčajúcej bl. Alfonzy Márie, ktorej autorom je Mgr. art. Ján Frančák, ArtD., z Levoče. Sám autor o tejto soche hovorí: „Socha Alžbety Eppingerovej, v životnej veľkosti reflektuje charakter jej osobnosti a života. Socha celkovo pôsobí značne dynamicky, s pokojným výrazom tváre. Tento kontrast môže evokovať vnútorný pokoj blahoslavenej, ktorý nechcela stratiť hlavne v nepriaznivých okolnostiach života. Pre mňa, ako sochára bolo privilégiom pracovať na podobizni osobnosti, o ktorej výnimočnosti som presvedčený.“ Obrad požehnania za spevu hymny k bl. Alfonze Márii a slávnostných fanfár vykonal doc. HeDr. Ľubomír Hromjak, PhD. Slávnosť vyvrcholila v slávení Eucharistie za prítomnosti 14 kňazov. Svätú omšu slávil a homíliu predniesol ICLic. Peter Majcher, levočský dekan.

 

V deň liturgickej slávnosti blahoslavenej zakladateľky v Oberbronne (Francúzsko), kde je hlavný relikviár bl. Alfonzy Márie, predniesol príhovor Mgr. Patrick Kohler, ktorý pochádza z rodiny blahoslavenej. Znenie jeho prednášky je tu v plnom znení.

 

Ďakujeme Trojjedinému Bohu za tieto požehnané dni osláv našej Matky a prosme Ho ako pôvodcu každého dobra, aby Cirkev uznala svedectvo svätosti, obety a lásky našej blahoslavenej Alfonzy Márie a všetkým, ktorí sa chcú inšpirovať jej životom, presvedčením a hodnotami. Odporúčajme ju ako vzor jedinečnej ženy, ktorá vedela ako vydať živé kresťanské svedectvo a predostrieť hlbokú spiritualitu. Dôležité je, aby sme verili v silu jej príhovoru a neváhali ju naďalej v každodenných situáciách vzývať o pomoc a prosiť o dar skorého svätorečenia.

 

Odteraz nech je našim mottom:

„Svätosť sestier, členiek Duchovnej rodiny a všetkých ctiteľov

nech je dôkazom svätosti ich Matky, blahoslavenej Alfonzy Márie!“

 

sr. Katarína Krištofová, postulátorka

 

Pozvanie na vigílnu sv. omšu v Košiciach

 

Srdečne Vás pozývame

na slávenie vigílnej sv. omše v Košiciach,

z príležitosti liturgickej spomienky

a 5. výročia blahorečenia Alfonzy Márie Eppingerovej.

 

Posvätný ruženec obetovaný za kňazov o 15:50 hod.,

sv. omša o 16:30 v seminárnom kostole sv. Antona Paduanského

8. septembra 2023

 

Hlavným cebrantom bude o. Štefan Novotný, rektor kňazského seminára v Košiciach

Kazateľ – o. Ján Jenčo, vysokoškolský pedagóg na TF KU

 

Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikviu bl. Alfonzy Márie Eppingerovej.

 

 

 

Tajomstvo duchovného života a svätosti bl. Alfonzy Márie

2. výročie blahorečenia Alfonzy Márie – Tajomstvo jej duchovného života a svätosti

Pri príležitosti 2. výročia blahorečenia, Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky a panny, svätou omšou ďakujeme za dar blahorečenia 12. septembra 2020 o 8.00 hod. v kostole Milosrdných bratov, Nám. SNP v Bratislave. 

S vďakou v srdci si sprítomňujeme momenty blahorečenia v katedrále Notre-Dame v Štrasburgu 9. septembra 2018 a naďalej prenikáme do tajomstva vnútorného života blahoslavenej zakladateľky.

Pokračovať v čítaní