Pozvánka na výročné slávenie

V deň liturgickej spomienky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej

9. septembra 2023

srdečne pozývame členky Duchovnej rodiny, sestry Božského Vykupiteľa

a ctiteľov bl. Alfonzy Márie Eppingerovej

na výročné stretnutie a oslavy 5. výročia jej beatifikácie,
lebo je to práve ona, ktorá svojou neobyčajnou odvahou a odhodlanosťou
je nám vzorom všade, kde sa snažíme ľuďom zviditeľniť Božiu milosrdnú lásku.