Umŕtvovanie

Umŕtvovanie

Aby sa Božia služobnica Alfonza Mária zapáčila Bohu a dokázala mu svoju lásku, konala skutky umŕtvovania a pokánia. Ako sedemročná si pri jedle odopierala to, čo mala rada. Keď mala asi trinásť rokov, pocítila potrebu telesného umŕtvovania.
„Pociťovala som silnú túžbu cvičiť sa v telesných úkonoch kajúcnosti. Začala som pri modlitbe kľačať na tvrdej podložke. So slzami v očiach som hovorila: ‘Ó, Ježišu môj, daj mi milosť, aby som nestrávila ani jednu hodinu dňa bez toho, aby som ťa milovala!’“

Umŕtvovala sa pri práci na poli, myslela na kvapky krvi svojho Spasiteľa a pritom sa modlila: „Ježišu môj, teraz mi určite dáš, o čo ťa žiadam; určite mi dáš poznať, čo mám robiť, aby som ti prinášala radosť a nezarmucovala ťa.“
Niekedy tiež spávala na tvrdom. Pri takomto umŕtvovaní sa dokonale podriaďovala svojmu spovedníkovi. Umŕtvovala sa aj vnútorne: „V myšlienkach som hľadala malé umŕtvenia, ktoré by som mohla vykonávať pri práci alebo cestou do práce, s úmyslom dosiahnuť od Boha milosť, aby som ho milovala stále viac.“
Svoje dcéry učila praktizovať vonkajšie i vnútorné umŕtvovanie a neustále im v tom bola príkladom.

Božia služobnica túžila po pokorení, protivenstvách a pohŕdaní. Zamýšľala vstúpiť do rehole, „aby mohla byť tou najposlednejšou“.
„Bože môj, dovoľ mi trpieť ešte viac, chcem trpieť spolu s tebou.“
Celý život musela znášať pohŕdanie a rozličné protivenstvá; najprv pre svoje extázy, neskôr pre svoje dielo, ktoré považovali za nezmyselné a nerealizovateľné. Všetko znášala a nikdy sa nesťažovala.
„Pozri, dcéra moja, keď sa duša správa takto, otváram jej svoje srdce. Dávam jej poznať moju lásku k nej, ukazujem jej môj láskyplný vzťah k nej a tiež to, aké by pre ňu bolo nebezpečné, keby som jej dal to, čo odo mňa očakávala, a aké sú pre ňu užitočné tieto skúšky a protivenstvá. Nechávam ju preniknúť do mojej otcovskej starostlivosti a ochrany. Dávam jej poznanie o nej samej.“
Páter Amhard, CSsR mohol o nej povedať: „Mala veľkú túžbu po pokorení a kríži.“
Týmto boli vždy ovplyvnené aj jej príhovory, ktoré dávala svojim dcéram: „Deti moje, prijímajte s ochotou pokorenia podľa vzoru apoštolov, ktorí sa radovali, že sú hodní znášať pohŕdanie a potupu pre meno Ježiša Krista.“