Krížová cesta 1

Krížová cesta so slovami ct. matky Alfonzy Márie

 

1. Ježiš je odsúdený na smrť

 

„Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!“ Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.“ (Mk 15, 3-5)

Ustavične mi v ušiach znejú slová, ktoré kňaz na náboženstve povedal o Ježišovom utrpení v Olivovej záhrade: „Pozrite deti, koľko vytrpel Ježiš, náš Spasiteľ, kvôli našim hriechom. Utrpenie je už vtedy kruté, keď niekomu spôsobí pot, no aké musí byť, keď zapríčiní až krvavý pot. Takéto Ježišovo utrpenie spôsobili naše hriechy.“ (Život mladej Alžbety Eppingerovej, s. 23)

na stiahnutie