Krížová cesta 2

Krížová cesta s myšlienkami matky Alfonzy Márie

Pane Ježišu,
myšlienka na tvoje utrpenie je vždy posilnením v tom mojom.
Tvoje utrpenie a tvoja smrť
dávajú zmysel každému bremenu v mojom živote.
Nauč ma niesť ho s tebou, ako ma k tomu vedie matka Alfonza Mária
podľa odkazu ktorej ťa chcem nasledovať
a ktorá rozjímanie o tvojom diele spásy/tajomstve vykúpenia
postavila do centra svojho života.
Daj, nech sa učím od teba,
ale i z diela, ktoré si vykonal v jej živote.
Daj, nech dosiahnem spásu.
Chcem ťa v tejto krížovej ceste prosiť
aj o spásu všetkých ľudí.
Daj, nech nevyjde nazmar žiadna moja snaha o modlitbu.

na stiahnutie