Krížová cesta 2

Krížová cesta s myšlienkami matky Alfonzy Márie

Pane Ježišu,
myšlienka na tvoje utrpenie je vždy posilnením v tom mojom.
Tvoje utrpenie a tvoja smrť
dávajú zmysel každému bremenu v mojom živote.
Nauč ma niesť ho s tebou, ako ma k tomu vedie matka Alfonza Mária
podľa odkazu ktorej ťa chcem nasledovať
a ktorá rozjímanie o tvojom diele spásy/tajomstve vykúpenia
postavila do centra svojho života.
Pokračovať v čítaní

Krížová cesta 1

Krížová cesta so slovami ct. matky Alfonzy Márie

 

1. Ježiš je odsúdený na smrť

 

„Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!“ Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.“ (Mk 15, 3-5)

Pokračovať v čítaní