Uzdravenie sr. Lukrécie

1962   Uzdravenie sr. Lukrécie Strakovej; Diagnóza: TBC pľúc

V roku 1951 po sústredení sr. Lukrícia odišla pracovať do továrne v Čechách s ostatnými sestrami. Po nejakej dobe ochorela na TBC (Caverna). Veľmi dôverovala príhovoru matky Alfonzy Márie a modlila sa, aby sa prihovárala za ňu v nebi.
Odišla sa liečiť do Tatier. Po prepustení bola v ťažkej situácii (kvôli režimu). Nemohla sa vrátiť do továrne. Prišla k sestrám do Jasova, kde sa ďalej liečila a chodila na pravidelné lekárske kontroly. Operácia pľúc však bola nevyhnutná.
Sr. Lukrécia  vtedy zintenzívnila svoje modlitby (modlila sa deviatniky a prosila o milosť uzdravenia).
Pri nasledujúcej kontrole v pľúcnej ambulancii v Moldave nad Bodvou jej ošetrujúci lekár Dr. Müller po dôkladných vyšetreniach oznámil: „Pľúca sú čisté, operácia nie je potrebná.“
Sr. Lukrécia bola presvedčená, že ide o zázračné uzdravenie. V zapätí prosila  ošetrujúceho lekára, o potvrdenie, že sa nevysvetliteľným spôsobom jej predošlá diagnóza nepotvrdila. Lekár uznal uzdravenie, ale sa bál vtedajšieho režimu a písomne to nedosvedčil.
Keďže kvôli TBC pľúc, sr. Lukrécia, už poberala invalidný dôchodok, nastala zvláštna situácia. Ošetrujúci lekár ju stále ešte predvolával na vyšetrenia, musel však potvrdiť, že sa uzdravila, čím stratila nárok na invalidný dôchodok.
Nastúpila ako zdravotná sestra do Domova dôchodcov v Pilníkove na Morave. Recidíva TBC pľúc sa až do jej smrti už neopakovala. Do konca svojho života s vďakou spomínala toto svedectvo medzi sestrami a bola presvedčená, že bola uzdravená na príhovor matky Alfonzy Márie. Zomrela v roku 1997 vo Vrícku.

sr. Bonavíta