Angelova túžba vypočutá pri relikviách

Angelova túžba stať sa trvalým diakonom

 

V apríli 2018 bolo potrebné pripraviť relikvie ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej na jej blahorečenie (blahorečenie sa uskutočnilo 9. semtembra 2018). Bola to udalosť výnimočná a jedinečná pre všetkých, ktorí slávnosť blahorečenia pripravovali. Pripravovala sa aj sama kandidátka na blahorečenie – matka Alfonza Mária a akoby čakala na príležitosť prihovoriť sa u nebeského Otca za tých, ktorí ju budú v týchto výnimočných chvíľach prosiť. Pri príprave relikvií pracoval aj trvalý diakon Luciano, ktorý mal s prípravou relikvií veľa skúsenosti a vedel o akú mimoriadnu príležitosť sa jedná – dotýkať sa kostí kandidátky na blahorečenie.

Pokračovať v čítaní

Skúška viery

Viera je dynamická sila a Boh prejavuje svoju moc a povzbudzuje nás k dôvere, že On je náš Otec v každej situácii nášho života. Takým svedectvom, plným hlbokej viery a neklamnej dôvery v moc Najvyššieho, na silný príhovor našej už blahoslavenej zakladateľky matky Alfonzy Márie je aj svedectvo kandidátky naše sesterskej Kongregácie sestier Vykupiteľa z ďalekej Tanzánie, ktorým sa chcú s nami podeliť. Kandidátka Klaudia píše:

Pokračovať v čítaní

Dôvera Elvíry a vymodlená práca

„Dôvera v Pannu Máriu je milosť neba, o ktorú musíme ustavične prosiť. Keby som len mohla všetkým povedať, s akou dôverou sa majú obracať k Božej Matke, s akou horlivosťou sa za nich v prosbách prihovárať, aby dosiahli pomoc od Boha.“ Tieto slová vyslovila bl. Alfonza Mária pre 170 rokmi a vyjadrujú jej najvyššiu túžbu a tou je svätosť a nebo. Dnes tieto slová nestratili nič na aktuálnosti, lebo aj my túžime po spolupráci s Pannou Máriou, na posvätení seba a sveta aj modlitbou posvätného ruženca v mesiaci októbri.

Pokračovať v čítaní

Martinov príbeh: „Ešte nie je koniec…“

 

„Majte odvahu! Boh je s vami…“ Týmito slovami povzbudzovala bl. Alfonza Mária svoje sestry a každého, kto trpel a cítil, že sa so svojím utrpením a bolesťou musí vydať na dlhú púť a žiť v nádeji napriek beznádeji vo svojej dobe a robí to aj dnes. Takto to vnímal aj Martin, ktorý svoj príbeh nazýval: EŠTE NIE JE KONIEC, keď na Postuláciu bl. Alfonzy Márie zaslal svoje svedectvo o jej príhovore v jeho ťažkej situácii. Veríme, že povzbudí každého, kto sa začíta do týchto riadkov…

Martin píše: „Môj príbeh sa začal odvíjať na začiatku júla roku 2017. Leto začínalo a pred necelým mesiacom sme naplnení radosťou spolu s celou rodinou oslávili 5. narodeniny našej dcéry Anny. Začal som cítiť únavu a v posledných júnových dňoch som ju spájal s tým, že som začal viac športovať. Silné nočné potenie som si vysvetľoval tým, že noci sú teplé.

Pokračovať v čítaní

Náhle uzdravenie pátra Alexandra

 

Od detstva som bol veľmi chudý, krehkej postavy a v neskoršom veku mi zistili tachykardiu. V roku 1968 ma hospitalizovali v nemocnici na onkologickom oddelení, lebo mi zistili uzliny na štítnej žľaze. Musel som podstúpiť radioterapiu. Mal som byť pod kontrolou lekárov, ale vraj sa stratila moja zdravotná dokumentácia a viac som tomu nevenoval pozornosť. Tachykardia ma však naďalej trápila, mával som závraty a tak mi naordinovali liek Trimepranol. S týmto liekom som si upravoval zdravotný stav takmer 38 rokov. V roku 2008 som bol pri mori a pri plávaní som dostal kŕče, ale také silné, že ma z vody museli ťahať. Nasledovalo rapídne chudnutie, nervozita, tachykardia, tlak 80/60, únava, silné závraty. Pri mojej výške 172 cm som vážil už iba 50 kg. Dňa14. júna 2008 som navštívil lekára a ten mi ihneď urobil magnetickú rezonanciu krčnej chrbtice a nariadil návštevu endokrinológa.

Pokračovať v čítaní