Diagnóza: Sclerosis multiplex

22. 11. 2004   Diagnóza: Sclerosis multiplex

Moje ochorenie začalo stŕpnutím nôh a koncov prstov na rukách a asi od 10. – 27. mája 2004 som bola práce neschopná. Začala liečba, ale problémy ustupovali mierne, čo malo za následok ďalšie vyšetrenia. Od 10. augusta 2004 som už musela byť hospitalizovaná na Neurologickom oddelení v Topoľčanoch, kde nasledovala lumbálna punkcia miechy. Výsledok vyšetrenia znel: Sclerosis multiplex.  Nemusím popisovať, čo som prežívala. Vďaka rehoľným sestrám a členkám Duchovnej rodiny sme sa spolu modlili a prosili matku Alfonzu Máriu o príhovor u Boha za mňa.
V tom čase som cítila veľkú potrebu zúčastňovať sa na svätých omšiach a modliť sa ruženec. Cítila som silu modlitby a Božiu milosť.
Medzitým nasledovali ďalšie a ďalšie vyšetrenia. Výsledok posledného vyšetrenia  22. novembra 2004 znel: „Jednoznačné signálne zmeny typické pre cerebrálnu formu SM nie sú prítomné.“
Ihneď som rozposlala SMS: „Vďaka Bohu a modlitbám sa moja diagnóza nepotvrdila.“
Moja viera sa veľmi prehĺbila, cítim Božiu prítomnosť pri modlitbe, doma všade kam idem, pri modlitbe ruženca a najviac pri svätej omši. Vnímam to ako výzvu k ďalšej pokore, k modlitbám za blahorečenie matky Alfonzy Márie a ešte väčšej oddanosti Bohu za milosť, ktorú mi udelil.

Pani N.N.