Na cestu novokňazom

Je čas kňazských vysviacok.

Ten, kto chce verne kráčať

v šľapajách bl. Alfonzy Márie

si tento čas mimoriadne cení

a ďakuje za každé kňazské povolanie.

Prečo?

Stála spomienka na kňazské svätenie je novou milosťou

a dodáva kňazovi zakaždým veľa odvahy.“

(bl. Alfonza Mária Eppingerová)

 

Bl. Alfonza Mária hovorí:

 „Najväčšiu milosť, ktorú nám Boh vo svojom utr­pení udelil, je ustanovenie Eucharistie a kňazstvo, vďaka ktorej nám kňazi môžu vysluhovať sviatosti.“

 

Pokračovať v čítaní

Postoj k Cirkvi

Postoj k Cirkvi

Božia služobnica vynikala veľkou poslušnosťou voči Cirkvi a verne zachovávala jej nariadenia. Jej úcta k Cirkvi sa prejavovala úctou k jej viditeľnému vodcovi; veľa sa modlila za vtedajšieho pápeža Pia IX. a obetovala zaňho svoje utrpenia. Mala v úcte biskupov a v osobnom živote i pri riadení kongregácie sa osobitne podriaďovala biskupovi Rässovi. Veľmi si vážila všetkých kňazov, lebo v nich videla samého Boha.
„Každému kňazovi by som ochotne padla k nohám, len aby ma požehnal.“ Predovšetkým však celý život prejavovala úctu a úplnú poslušnosť svojmu duchovnému vodcovi: farárovi Reichardovi, ktorý bol povolaný k založeniu Kongregácie dcér Božského Vykupiteľa. Svojim dcéram vštepovala poslušnosť voči služobníkom oltára. V Prvých pravidlách sa uvádza: „V každom prípade musia ostať podriadené farárovi, ktorého majú stále považovať za svojho zákonného duchovného nadriadeného, bez ohľadu na spôsob jeho konania.“

Pokračovať v čítaní