Postoj k Cirkvi

Postoj k Cirkvi

Božia služobnica vynikala veľkou poslušnosťou voči Cirkvi a verne zachovávala jej nariadenia. Jej úcta k Cirkvi sa prejavovala úctou k jej viditeľnému vodcovi; veľa sa modlila za vtedajšieho pápeža Pia IX. a obetovala zaňho svoje utrpenia. Mala v úcte biskupov a v osobnom živote i pri riadení kongregácie sa osobitne podriaďovala biskupovi Rässovi. Veľmi si vážila všetkých kňazov, lebo v nich videla samého Boha.
„Každému kňazovi by som ochotne padla k nohám, len aby ma požehnal.“ Predovšetkým však celý život prejavovala úctu a úplnú poslušnosť svojmu duchovnému vodcovi: farárovi Reichardovi, ktorý bol povolaný k založeniu Kongregácie dcér Božského Vykupiteľa. Svojim dcéram vštepovala poslušnosť voči služobníkom oltára. V Prvých pravidlách sa uvádza: „V každom prípade musia ostať podriadené farárovi, ktorého majú stále považovať za svojho zákonného duchovného nadriadeného, bez ohľadu na spôsob jeho konania.“

Pokračovať v čítaní