Tanúsága vonz…

Több mint kétszáz éve a franciaországi Niederbronn fürdőváros tanúja volt a születés egy ritka virágának Elszászban, ahol 1814. szeptember 14-én  napvilágot látott Eppinger Erzsébet Mária Alfonza Anya.

170 éve a fiatal Erzsébet megérezte szívében Isten hívását, hogy gondozza a betegeket, különösen az elszegényedett betegeket és imádkozzon a bűnösök megtéréséért. Ez vált életének küldetésévé és lendületévé annak a karizmának, amelyet később átadott az új kongregációnak: az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása által enyhíteni az emberek testi-lelki szenvedéseit és áldozatot hozni a halhatatlan lelkek üdvösségéért, hogy megérezzék Isten végtelen szeretetét.

Isten Lelkének vezetésével meghívást kapott egy új közösség alapítására – megalapította az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációját. Teljesértékű életét 1867. július 31-én adta vissza az Úrnak.

Jelenleg a világban Alfonza Anya alapításából származó három kongregáció is működik, amely továbbadja az ő karizmáját, valamint 2017-ben megemlékeztek mennyei születésnapjának 150. évfordulójáról.

2019. augusztus 29-én megemlékezünk ezen jelentős esemény 170. évfordulójáról és szeptember 10-én a beöltözésére (szerzetesi ruha elfogadása), valamint szerzetesi névének felvételére, melyet Ligouri Szent Alfonz (szegények atyja) tiszteletére vett fel.

„Halgass, szenvedj és imádkozz!” E szavak jellemezték a szolgálattal, áldozattal és imádsággal telt életét, ezt hagyta örökségül nővéreinek. Életének mottója: „Mindent Istenért és a lelkek üdvösségéért.” Bár maga is betegségben szenvedett, senki sem volt számára annyira jelentéktelen, hogy ne segített volna.

A hősies erényeiről szóló határozat kihirdetésével 2011. december 19-én Őszentsége XVI. Benedek pápa az Isten szolgálója tiszteletbeli címmel tüntette ki Mária Alfonza Anyát.

2018. január 26-án kihirdették az Isten Tiszteletreméltó Szolgálója Eppinger Mária Alfonza Anya közbenjárásának tulajdonított csoda elismeréséről szóló dekrétumot.

Példájából ösztönözve imáinkban kérjük, hogy a boldogok között tisztelhessük őt.