Novena

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Please send acknowledgement
of answered prayers to:

Postulácia bl. Alfonzy Márie Eppingerovej
Námestie SNP 470/11
811 06 Bratislava

SLOVAKIA

e-mail: gensdr2@gmail.com