Kontakt

Postulácia bl. Alfonzy Márie Eppingerovej
Námestie SNP 470/11
811 06 Bratislava

Slowakei

e-mail: gensdr2@gmail.com