Modlitby bl. Alfonzy Márie

Modlitba v suchopárnosti

„Ježiš, môj Božský Ženích, pozri, som v nebezpečenstve, že ti budem neverná. Daj mi milosť potlačiť vlastnú vôľu a nasledovať tvoju vôľu, lebo to už neviem ďalej vydržať. Netrpezlivosť a malomyseľnosť ma nečakane prepadli, ale nechcem sa protiviť tvojej vôli, chcem ju len a len plniť, preto mi pomôž a posilni ma, ináč som stratená. Môj Ježiš, pozri na moju biedu a slabosť! Pozri, aká som len slabá! Mária, moja Matka, prihovor sa za mňa! Pozri, moja Matka, ty si od svojho Syna vyprosila tak veľa milostí pre svätú Teréziu. Zhliadni na mňa, slabú služobnicu! Už od štrnástich rokoch pociťujem veľkú túžbu nasledovať túto sväticu; deň čo deň stále viac cítim odpor k svetu a k sebe samej. Len sa pozri, Mária, moja Matka, ako trpím. Nemám žiadnu chuť na modlitbu, a predsa po nej túžim. Aké ťažké je moje utrpenie! Moja Matka, vari je to nejaké bezočivosť chcieť nasledovať túto sväticu? Moja Matka, neprosím o tie mimoriadne milosti, ktorými bola obdarená táto svätá. Prosím iba o to, aby som ju mohla nasledovať v láske. Prosím zvlášť o to, aby som ostala verná Ježišovi, svojmu Božskému Ženíchovi. Spolieham sa celkom na teba, moja Matka!

Môj Ježiš, neviem ďalej žiť bez toho, aby som ťa nemilovala.“