Modlitby bl. Alfonzy Márie

Modlitba za duchovného vodcu

„Ježiš, môj Božský Ženích, zmiluj sa nado mnou a daj mi milosť lepšie poznať samu seba. Chcem tiež poznať, môj Ježiš, všetky tvoje milosti a dobrodenia, aby som ti za to, moja Láska, mohla celým srdcom ďakovať. Ježiš, môj Božský Ženích, pozri, aká som len biedna, bez tvojej milosti nič neviem a ani nedokážem. Preto ťa prosím o milosť, aby som bola úprimná voči duchovnému vodcovi, ktorého si mi dal. Ježiš, moja Láska, daj môjmu spovedníkovi milosť, aby spoznal tvoju svätú vôľu. Ukáž mu cestu, po ktorej má ma viesť, osvieť ho, moja Láska, a daj, aby mi pomohol spoznať všetky moje vášne. Vlož do jeho úst slová, ktoré oslovia moje srdce, daj mu svoju milosť a pomoc, aby ma varoval pred pýchou a egoizmom. Môj Božský Ženích, budem ťa dovtedy prosiť, kým sa nado mnou nezmiluješ prostredníctvom môjho spovedníka. Pozri, Ježiš, Láska moja, chcem v slovách spovedníka spoznať tvoju vôľu, preto hovor ku mne prostredníctvom jeho úst. Daruj mu potrebné svetlo a pomôž mu, chcem ho poslúchať.“