Krížová cesta za kňazov

Krížová cesta s bl. Alfonzou Máriou Eppingerovou za kňazov

 

Bl. Alfonza Mária už od svojho detstva videla v kňazovi samého Boha. Keď ho mala možnosť stretnúť, dlho a nehybne ho sledovala svojím pohľadom a hovorila si: „Keby som s ním len mohla hovoriť. Určite by mi rozprával o Bohu.” V zbierke spisov bl. Alfonzy Márie s názvom Modlitby, ponaučenia a napomenutia, v ktorých sú rady a odporúčania pre duchovný život sa môžeme dočítať o tom, kto sú kňazi, ako majú nasledovať Ježiša alebo akým spôsobom majú nadobudnúť vlastnosti dobrého kňaza. Podľa bl. Alfonzy Márie, kňazi sú vysluhovatelia Božích milostí. Sú to bratia a priatelia nášho Spasiteľa. Keďže majú byť dôstojnými zástupcami nášho Spasiteľa, musia ho nasledovať a do svojho srdca hlboko vtlačiť jeho tvár a čnosti. Tieto potrebné vlastnosti dobrého kňaza nadobudnú v meditácii o utrpení Ježiša Krista.

Prechádzajme teraz zastaveniami Ježišovej krížovej cesty s našou blahoslavenou Alfonzou Máriou. Ponorení v tichu čerpajme z jej duchovného bohatstva, aby nás naučila meditovať o utrpení Ježiša Krista a vyprosujme požehnanie a silu všetkým kňazom na svete, osobitne tým, ktorí nás pokrstili, priviedli k prvému svätému prijímaniu a udeľujú sviatosť zmierenia. Modlime sa za nich, aby nezabudli, že sú stále vyvolenými synmi nebeského Otca.

 

 

Úvodná modlitba

 

Nebeský Otče, ty nám dávaš vzory vo svojich svätých, ku ktorým patrí aj bl. Alfonza Mária, veľká ctiteľka a duchovná matka kňazov. Prosíme ťa, nachýľ sluch k jej príhovoru, keď ju aj my teraz vzývame s prosbou, aby nás viedla touto krížovou cestou Tvojho Syna a silou svojho príhovoru pomohla u Teba dosiahnuť pomoc predovšetkým :

  • kňazom, ktorí opustili kňazské rady, ale ostávajú tvojimi kňazmi naveky;

  • kňazom blúdiacim, aby ich zachytilo pravé svetlo a spoznali cestu návratu k Bohu;

  • kňazom preťaženým, aby silou Ducha Svätého pookriali na tele a na duchu a vrátili sa k svojim kňazským povinnostiam;

  • kňazom verným, aby s istotou nasledovali svojho Božského Majstra na cestách k ľudskej duši;

  • kňazom horlivým, aby sa nedali odradiť nepochopením a sklamaním, ale v pokornej modlitbe vždy nadobudli rovnováhu;

a tiež nadšenie pre všetkých mladých mužov, ktorí sa rozhodujú vstúpiť do šľapají Tvojho Syna, večného Veľkňaza. Zároveň ďakujeme za rodiny a zvlášť matky, ktoré darovali Bohu a Cirkvi svojho syna-kňaza.

 

stiahnuť celú krížovú cestu