Tri udalosti v dejinách

9. 9. 2019 – Tri deviatky v jednom dátume – tri udalosti v dejinách

            

DEŇ „D“

SPÁJA DUCHOVNÁ NITKA BEZCHYBNEJ BOŽEJ LOGIKY

 205. výročie narodenia Alžbety Eppingerovej

1. výročie blahorečenia Alfonzy Márie Eppingerovej

1. liturgický sviatok blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej

 

Aj toto sú naše posvätné dejiny! Uvedomujeme si výnimočnosť udalosti a cítime, vďaka blahoslavenej Alfonze Márii, nostalgiu po nebi.  Týmito udalosťami nás Pán chce pozvať na radikálnu cestu svätosti s pevnou vôľou  ísť už len vpred. Veď jedinou našou métou  je prísť do neba so všetkými, ktorí sú nám zverení: chorými, chudobnými, núdznymi, deťmi, kvôli ktorým sme darovali Bohu svoj život a stravujeme svoju biednu existenciu.  Neznámy autor raz povedal: „Nebo je domov, ktorý budujeme tu, ale bývať budeme v ňom tam.“ Budujme si nebo už tu a teraz, aby sme sa raz v ňom všetci stretli. Nech sa blahoslavená Alfonza Mária stane pre spoločenstvá sestier, laických členov, priateľov a všetkých ľudí dobrej vôle vzorom a patrónkou sprevádzania na ceste k svätosti a matkou všetkých chorých, chudobných, opustených. Prihovorme sa jej týmito slovami: „Blahoslavená Alfonza Mária, tisícky sestier, laických členov a priateľov Ti  ďakuje za tvoje narodenie. Ďakuje ti za tvoje povolanie a zasvätenie, lebo bolo prvým a svätým. Na tvojom pomníku na cintoríne v Niederbronne čítame: ,R.I.P. – Odpočívaj v pokoji!´ My ťa však prosíme: ,Neodpočívaj, ale  pomáhaj! Veď si už v spoločenstve blahoslavených a svätých, preto ťa prosíme, pracuj s nami naďalej na záchrane nesmrteľných duší a pripravuj pre nás i pre nich miesto v nebi. Oroduj za nás u Otca, aby naše povolanie a poslanie prispelo k  spáse mnohých, zvlášť tých, ktorých stretávame a  sú nám zverení.´ Evanjelista hovorí, že zrno musí umrieť, aby vyrástol nový klas! A Tebe, blahoslavená Alfonza Mária vo vízii, Pán, na poli plnom klasov, dal vidieť zrod a rozkvet nových povolaní, keď v ťažkej chvíli pred tvojimi očami sa pole zrelých klasov premenilo na zástup sestier, ktorý aj dnes kráča vpred, nadchnutý tvojím dielom a tvojou svätosťou!“