150. výročie narodenia sa pre nebo

31. júla 2017 sa zavŕšil jubilejný rok, ktorý slávili všetky tri kongregácie založené ctihodnou matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou a zároveň to bol deň, kedy si zvlášť pripomenuli jej 150. výročie smrti.

Kongregácia poukazujúca svojím názvom na tajomstvo vykúpenia a spásy bola založená 28. augusta 1849 vo francúzskom kúpeľnom meste Niederbronn. V duchu zakladateľky, ctihodnej matky Alfonzy Márie, rozvinula konkrétne formy pomoci trpiacim ľuďom, priliehavo odpovedajúc na potreby doby.

celý článok